Contact Hours of 1st semester of Academic Year 2017/2018

Academic Staff Monday Tuesday Wednesday Thursday  Friday
Zikang TANG
Zongjin LI
Kwun Nam HUI  17:00-18:00 17:00-18:00
Hou IAN 10:00-11:00      10:00-11:00    
Hui PAN 15:00-16:30     15:00-16:30  
Iat Neng CHAN   13:30-14:30    11:30-12:30 
Guo HONG 14:00-15:00 14:00-15:00
Hai-Feng LI  10:10-11:10 10:10-11:10
Kar Wei NG  14:30-15:30     14:30-15:30
Huaiyu SHAO 16:00-17:00 16:00-17:00
Guoxing SUN  16:00-17:00     16:00-17:00 
Shuangpeng WANG 14:00-15:00      14:00-15:00  
Guichuan XING   17:00-18:00 17:00-18:00
Bingpu ZHOU 15:00-16:00   14:00-15:00